Caça

A la localitat de Cortiuda, a 9 km de l’Hotel, es troba un vedat de caça major pels aficionats a aquest esport.